Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3890302
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Xuyến
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuyến
Ngày tháng năm sinh 25/07/1966
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Trường Mầm non Tiên Lục
Điện thoại 0988618906
Email nguyenthixuyen3168@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách