Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3890302
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Diệu Thúy
Phó hiệu trưởng Nguyễn Diệu Thúy
Ngày tháng năm sinh 15/11/1966
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Trường Mầm non Tiên Lục
Điện thoại 0985484485
Email ndthuy.c0tllg@bacgiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách