Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3890302
Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Hằng
Tổ trưởng chuyên môn tổ 3-4 Bùi Thị Hằng
Ngày tháng năm sinh 26/08/1986
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Trường Mầm non Tiên Lục
Điện thoại 0987759658
Email hangnga2681986@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách