Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3890302
Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Huế
TP chuyên môn 3-4 tuổi Bùi Thị Huế
Ngày tháng năm sinh 27/01/1984
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Trường Mầm non Tiên Lục
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách