Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3890302
Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Phượng
TT chuyên môn 5 tuổi Vũ Thị Phượng
Ngày tháng năm sinh 26/01/1984
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Trường Mầm non Tiên Lục
Điện thoại 0973465737
Email vtphuong.c0dmlg@bacgiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách