Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3890302
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thủy
Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
Ngày tháng năm sinh 03/06/1984
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận kế toán
Địa chỉ Trường Mầm non Tiên Lục
Điện thoại 0989830684
Email nguyenthuy84@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách