Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3890302
 06/05/20  Tin tức Sự kiện  87
TRƯỜNG MẦM NON TIÊN LỤC ĐÓN CÁC BÉ ĐẾN TRƯỜNG SAU KÌ NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID- 19 
 29/02/20  Tin tức Sự kiện  186
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG MẦM NON TIÊN LỤC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG COVID- 19 ( nCoV)
 04/02/20  Tin tức Sự kiện  92
CÔNG TÁC CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG VIRUT CORONA CUẢ TRƯỜNG MẦM NON TIÊN LỤC
 31/01/20  Tin tức Sự kiện  96
CÔNG TÁC CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG- PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON TIÊN LỤC - LẠNG GIANG - BẮC GIANG
 31/01/20  Hoạt động chuyên môn  52
Niềm vui của cô trò trường Mầm non Tiên Lục ngày đầu tiên của năm mới xuân Canh Tý 2020: