Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3890302
 28/01/22  Tin tức Sự kiện  130
Tết và Mùa xuân là một chủ đề giáo dục đã được các trường mầm non lựa chọn thực hiện trong tiến trình triển khai Chương trình Giáo dục Mầm non. Những nội dung giáo dục của chủ đề mang tính cụ thể, gần gũi, thiết thực, linh hoạt và sáng tạo gắn với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương.
 06/05/20  Tin tức Sự kiện  364
TRƯỜNG MẦM NON TIÊN LỤC ĐÓN CÁC BÉ ĐẾN TRƯỜNG SAU KÌ NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID- 19 
 29/02/20  Tin tức Sự kiện  418
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG MẦM NON TIÊN LỤC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG COVID- 19 ( nCoV)
 04/02/20  Tin tức Sự kiện  313
CÔNG TÁC CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG VIRUT CORONA CUẢ TRƯỜNG MẦM NON TIÊN LỤC