Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3890302
 08/10/19  Tin tức nhà trường  23
Ngày 05/9/2019, trường MN Tiên Lục long trọng tổ chức ngày hội đến trường của bé- Bé vui Tết Trung Thu. 
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất