Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3890302
 21/01/20  Tin tức - Sự kiện  1709
Căn cứ Công văn số 02/SGD&ĐT-VP ngày 02/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân (NGND)”, “Nhà giáo Ưu tú (NGƯT)” lần thứ 15 năm 2020,
 25/11/19  Tin tức - Sự kiện  1261
Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại các trường mầm non là một vấn đề vô cùng quan trọng và cấp thiết nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tự học, tự bồi dưỡng của mỗi cán bộ giáo viên.